Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

Khóa học Online: Quản trị mục tiêu bằng BSC, KPI và OKR

Thứ hai, 07 Tháng 6 2021 17:46

ĐĂNG KÝ NGAY

Để vận hành tốt bộ máy của doanh nghiệp, chúng ta không thế bỏ qua các phương pháp quản trị mục tiêu bằng BSC, KPI và OKR. Trong đó, BSC (Balance Score Card) như một hệ thống quản lý sẽ giúp thiết lập, giám sát chiến lược; KPI (Key Performence Indicator) chỉ số đo lường hiệu suất, hiệu quả công việc; OKR (Objective Key results) như một cách thức tổ chức hoạt động, thay đổi để đạt mục tiêu cao, tạo động lực cho làm việc hiệu quả.

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (iEIT) hiểu rõ được vấn đề chung của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay khi vẫn đang loay hoay đi tìm đáp án cho việc quản trị hiệu quả. Đặc biệt theo yêu cầu của nhiều khách hàng và đối tác, cũng như được sự đồng ý của Thầy Nguyễn Văn Minh, Viện iEIT quyết định triển khai chương trình huấn luyện “Quản trị mục tiêu bằng BSC, KPI và OKR” theo hình thức Online.

 

Điểm khác biệt của chương trình lần này so với các chương trình trước đây của Viện:

 • - Lần đầu tiên cả hai công cụ quản trị mục tiêu KPI và OKR đang rất thịnh hành được thiết kế chung trong một khóa học.
 • - Chương trình do chính Thầy Nguyễn Văn Minh xây dựng và trực tiếp đứng lớp
 • - Chương trình được thiết kế theo dạng học phần và bài học, với 4 học phần chính cùng 23 bài. Mỗi bài học sẽ giúp học viên thực thành trọn ven một nhiệm vụ.
 • - Sau khi hoàn thành 23 bài học của chương trình, Viện iEIT đảm bảo học viên đủ tự tin để triển khai KPI và OKR tại đơn vị mình.
 • - Cam kết vận hành thực tế cho từng học viên.

Kết thúc khóa huấn luyện, học viên sẽ được:

 • - Làm rõ tư tưởng cân bằng của BSC và đặc điểm của KPI, các loại KPI, phân biệt với KGI
 • - Biết cách phân tích tình hình, tổ chức – rà soát chức năng nhiệm vụ trước khi thiết lập mục tiêu
 • - Thông thạo 08 bước để xây dựng KPI đúng nghĩa là kết quả chính của các hành động cốt lõi (CSF) tạo nên thành công của mục tiêu (KGI)
 • - Biết cách xây dựng Bản đồ chiến lược với 03 phương án: Tiêu chuẩn – Rút gọn – Siêu tốc
 • - Thực hành xây dựng Thẻ KPI cấp Công ty bám sát bản đồ chiến lược; thẻ KPI cấp đơn vị, vị trí với 2 phần gắn kết: A- mục tiêu được giao, B- kết quả của các hành động cốt lõi để thực hiện được mục tiêu được giao
 • - Được giới thiệu 03 mô hình điểm từ thực tiễn triển khai: Mô hình DN siêu nhỏ, nhỏ, vừa và khá lớn
 • - Hiểu được cách thức xây dựng Qui chế, qui định về tổ chức vận hành, sử dụng kết quả KPI trong lương và thưởng
 • - Làm rõ được sức mạnh của tổ chức là sức mạnh cộng hưởng của các cá nhân mạnh mẽ. Sức mạnh của OKRs là giúp tổ chức tạo ra sức mạnh cộng hưởng để tạo nên bứt phá
 • - Thực hành triển khai OKRs được đúc kết, sáng tạo đi kèm các công cụ bắt đầu từ phân tích tình hình đến 03 cách thức để thiết lập được các KR then chốt
 • - Nắm được 02 phương pháp chính để xây dựng OKRs các cấp, thực hành mẫu OKRs các cấp theo 2 cách này
 • - Làm rõ các nguyên tắc vận hành OKRs căn bản CFR (Trao đổi – phản hồi – công nhận) hay KPT (Duy trì – vấn đề - nỗ lực/ Nguyên tắc giữ nhịp và tăng cường độ phân giải)
 • - Xây dựng được hệ thống thưởng cho OKRs: Thưởng Tuần, Tháng, Quí Năm, làm rõ quan hệ của OKRs với hệ thống lương
 • - Hiểu được 02 điển hình triển khai OKRs thành công: Doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa
 • - Đề xuất sử dụng hợp lý đồng thời cả hai hệ thống, hoặc chỉ chọn một hệ thống quản trị mục tiêu cho doanh nghiệp mình
 • - Nắm đươc các bước cần thực hiện để triển khai thành công BSC-KPI-OKRs tại doanh nghiệp
 • - Được giải đáp các bài tập về nhà, tư vấn xây dựng chương trình hành động sau khóa huấn luyện cho từng học viên, cam kết bảo hành tới kết quả cuối

Những ai nên tham gia khóa huấn luyện này:

 • - Cấp lãnh đạo và cấp quản lý doanh nghiệp (HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Quản Trị...);
 • - Lãnh đạo nhân sự và cán bộ quản trị nhân sự của các doanh nghiệp;
 • - Các cá nhân quan tâm đến việc xây dựng hệ thống đo lường mục tiêu/kết quả hoạt động của cá nhân, bộ phận và tổ chức
 • Đăng kí ngay: 
 • KHÓA HỌC ONLINE: QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG BSC, KPI VÀ OKR

Nội dung chi tiết buổi học:

TL

NỘI DUNG

Ý NGHĨA

Buổi 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ MỤC TIÊU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ MỤC TIÊU (3 BÀI)

Bài 1. Mục đích và mục tiêu

Để tránh không nhầm lẫn đích đến và quá trình đến đích

Bài 2. Các phương pháp quản trị mục tiêu

Làm rõ quá trình hình thành và phân biệt sự khác biệt các phương pháp MBO-KPI-BSC-OKR

Bài 3. Vì sao quản trị mục tiêu chưa hiệu quả

Nêu rõ các nhầm lẫn và sai lầm dẫn đến việc sử dụng KPI hay OKR chưa hiệu quả, tạo gánh nặng cho tổ chức

Buổi 2

PHẦN 2: QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG BSC-KPI (10 BÀI)

Bài 1: Tổng quan về BSC-KPI (lý thuyết, phương pháp)

Làm rõ tư tưởng cân bằng của BSC và đặc điểm của KPI, các loại KPI, phân biệt với KGI

Bài 2: Phân tích thông tin bằng SWOT

Giúp phân tích tình hình trước khi thiết lập mục tiêu

Buổi 3

Bài 3: Phân tích dòng chảy kinh doanh, rà soát tổ chức

Giúp phân tích tổ chức – rà soát chức năng nhiệm vụ trước khi xây dựng mục tiêu

Bài 4: Hướng dẫn cách thức xây dựng KPI thông qua KGI – CSF

Hướng dẫn 8 bước để xây dựng KPI đúng nghĩa là kết quả chính của các hành động cốt lõi (CSF) tạo nên thành công của mục tiêu (KGI)

Buổi 4

Bài 5: Xây dựng Bản đồ chiến lược (BSC)

Giới thiệu cách thức xây dựng Bản đồ chiến lược với 03 phương án: Tiêu chuẩn – Rút gọn – Siêu tốc

Bài 6: Xây dựng Thẻ KPI công ty

Giới thiệu và thực hành xây dựng Thẻ KPI cấp Công ty bám sát bản đồ chiến lược

Buổi 5

Bài 7: Xây dựng Thẻ KPI đơn vị

Hướng dẫn và thực hành xây dựng Thẻ KPI cấp đơn vị với 2 phần gắn kết: A- mục tiêu được giao, B- kết quả của các hành động cốt lõi để thực hiện được mục tiêu được giao

Bài 8: Xây dựng Thẻ KPI vị trí

Hướng dẫn và thực hành xây dựng thẻ KPI vị trí cũng với 2 phần chính: A- mục tiêu được giao; B- kết quả của các hành động cốt lõi để thực hiện được mục tiêu được giao

Buổi 6

Bài 9: Giới thiệu mô hình điển hình triển khai BSC-KPI

Giới thiệu 03 mô hình điểm từ thực tiễn triển khai: Mô hình DN siêu nhỏ, nhỏ, vừa và khá lớn

Bài 10: Tổ chức - Qui chế - Lương thưởng

Hướng dẫn cách xây dựng Qui chế, qui định về tổ chức vận hành, sử dụng kết quả KPI trong lương và thưởng

Buổi 7

PHẦN 3: QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG OKRS (7 BÀI)

Bài 1. Tổ chức và sức mạnh của tổ chức

Làm rõ sức mạnh của tổ chức là sức mạnh cộng hưởng của các cá nhân mạnh mẽ

Bài 2. OKRs và sức mạnh của OKRs

Sức mạnh của OKRs là giúp tổ chức tạo ra sức mạnh cộng hưởng để tạo nên bứt phá

Bài 3. 07 bước xây dựng OKR

Lần đầu tiên các bước triển khai OKRs được đúc kết, sáng tạo đi kèm các công cụ bắt đầu từ phân tích tình hình đến 03 cách thức để thiết lập được các KR then chốt

Buổi 8

Bài 4. Xây dựng OKRs các cấp (công ty, đơn vị, cá nhân)

Giới thiệu 2 phương pháp chính để xây dựng OKRs các cấp, thực hành mẫu OKRs các cấp theo 2 cách này

Bài 5. Vận hành và quản trị OKRs

Làm rõ các nguyên tắc vận hành OKRs căn bản CFR (Trao đổi – phản hồi – công nhận) hay KPT (Duy trì – vấn đề - nỗ lực/ Nguyên tắc giữ nhịp và tăng cường độ phân giải)

Buổi 9

Bài 6. Đánh giá OKRs và khen thưởng

Xây dựng hệ thống thưởng cho OKRs: Thưởng Tuần, Tháng, Quí Năm, làm rõ quan hệ của OKRs với hệ thống lương

Bài 7. Tình huống điển hình

Giới thiệu 02 điển hình triển khai OKRs thành công: Doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa

Buổi 10

PHẦN 4: Q&A VÀ TƯ VẤN THEO YÊU CẦU (3 BÀI)

Bài 1. Tích hợp giữa BSC-KPI và OKRs

Phân tích, làm rõ để khách hàng có thể lựa chọn cách sử dụng hợp lý đồng thời cả hai hệ thống, hoặc chỉ chọn một hệ thống

Bài 2. Tổng kết – những điểm quan trọng

Tóm tắt ngắn gọn các nội dung lý luận và các bước cần thực hiện để triển khai thành công BSC-KPI-OKRs tại doanh nghiệp

Bài 3. Giải đáp và tư vấn về chương trình triển khai cho từng học viên

Giải đáp các bài tập về nhà, tư vấn xây dựng chương trình hành động sau khóa huấn luyện cho từng học viên, cam kết bảo hành tới kết quả cuối

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 09 Tháng 6 2021 19:26
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem 721 lần

 

LUONG3P-01

Capture copy

 

 

KPIBCS-600x400-2 copy

 

hientuongrangdong

nghiên cứu thị trường

Thống kê truy cập

 
:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo tri thức - Cộng hưởng giá trị!

FACEBOOK IEIT

Picture1