Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

25/09/2020 Rà soát và tái cơ cấu tổ chức
19/09/2020 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
19/09/2020 Ứng dụng BSC-KPI trong quản trị doanh nghiệp
15/09/2020 Giám đốc nhân sự (Thứ 3-5-7)
12/09/2020 Giám đốc điều hành (Thứ 7)
04/09/2020 Lập kế hoạch điều hành từ tổng thể đến chi tiết (Thứ 6 -7)
28/08/2020 Lập kế hoạch điều hành từ tổng thể đến chi tiết (Thứ 6 -7)
28/08/2020 Hội thảo: Doanh nghiệp Việt Nam mùa Covid – 19 – Tác động và hành động
25/08/2020 Giám đốc nhân sự (Thứ 3-5-7)
22/08/2020 Giám đốc điều hành (Thứ 7)
22/08/2020 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung (Thứ 7)
22/08/2020 Kỹ năng làm việc nhóm (Thứ 7)
03/08/2020 Các phương pháp đánh giá năng lực và xây dựng mô tả công việc theo vị trí chức danh (Thứ 2-4-6)
29/07/2020 Rà soát và tái cơ cấu tổ chức
25/07/2020 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung (Thứ 7 hàng tuần)
18/07/2020 Các phương pháp đánh giá năng lực và xây dựng mô tả công việc theo vị trí chức danh (Thứ 7 – CN)
18/07/2020 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp (Thứ 7 – CN)
16/07/2020 Hội thảo: Hợp đồng thương mại quốc tế – Giao kết và thực hiện
04/07/2020 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps (Thứ 7 – CN)
01/07/2020 Ứng dụng BSC-KPI-OKR trong quản trị doanh nghiệp (Thứ 4 – 5 – 6)
27/06/2020 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps (Thứ 7 – CN)
27/06/2020 Huấn luyện chuyên viên phân tích dữ liệu(Thứ 7 – CN)
18/06/2020 Giám đốc điều hành (Thứ 5 )
13/06/2020 Các phương pháp đánh giá năng lực và xây dựng mô tả công việc theo vị trí chức danh (Thứ 7 – CN)
29/05/2020 Hội thảo "Trải nghiệm hệ thống Khám sức khỏe doanh nghiệp, phần mềm Xây dựng chiến lược và kiểm soát mục tiêu bằng BSC, KPIs và OKRs"
23/05/2020 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
18/05/2020 Khóa học online: Xây dựng và Phân tích dữ liệu trong nhân sự
16/05/2020 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung
14/05/2020 Hội thảo: Chuyển đổi mô hình kinh doanh trong và sau Covid – 19
  Dịch vụ: Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp trực tuyến
08/05/2020

Ứng dụng BSC KPI và OKR trong quản trị doanh nghiệp

29/03/2020 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps
21/03/2020 Kỹ năng làm việc nhóm (T7)
17/03/2020 Giám đốc điều hành CEO
22/02/2020 Kỹ năng Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
06/03/2019

Hội thảo: Kết nối hệ thống lương vào BSC – KPI (Thứ 6)

07/12/2019

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

07/12/2019

Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

06/12/2019

Ứng dụng BSC-KPI-OKR trong quản trị doanh nghiệp

14/12/2019

Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung

14/12/2019

Luật BHXH, HĐLĐ và cơ chế trả lương cho doanh nghiệp

21/12/2019

Xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo nội bộ cho DN SME

21/12/2019

Các phương pháp đánh giá năng lực và xây dựng mô tả công việc the vị trí chức danh

07/12/2019 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
31/07/2019 ng dụng OKR trong quản trị DN
27/07/2019 Đào tạo chuyên viên phân tích dữ liệu theo chuẩn quốc tế
25/07/2019 Hội thảo Xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo nội bộ hiệu quả trong Dn - cái nhìn đa chiều
29/06 - 27/07/2019 Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung
08/06/2019 Hội thảo Xây dựng đề án việc làm và các chỉ số KPI vị trí
08/06 - 15/06/2019 Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS
31/05 – 08/06/2019 Ứng dụng BSC, KPI và OKR trong quản trị Doanh nghiệp
18/05 - 26/05/2019 Xây dựng mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí chức danh
18/05 – 22/05/2019 Đào tạo Thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
09/05 - 09/06/2019 Giám đốc điều hành (CEO)
20/04 – 04/05/2019 Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS
06 – 11/04/2019 Huấn luyện nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
31/03/2019 Huấn luyện thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
22/03/2019

Ứng dụng BSC và KPI trong quản trị Doanh nghiệp

09/03/2019

Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps

16/03/2019 Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS
16 – 20/01/2019 Xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực
19 - 26/01/2019 Đào tạo Thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
03/01/2019 Khóa học Giám đốc điều hành (CEO)
19-20-21 Inhouse Traphaco - Đánh giá năng lực toàn công ty
17-28/12/2018 Khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự 
15-16/12/2018 Khóa học Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
15-16/12/2018 Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
15/12/2018 Inhouse EDUFIT - Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
15/12-23/12/2018 Khóa học Đào tạo SPSS: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo
13/12/2018 Hội thảo Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực nhân sự - chia sẻ từ doanh nghiệp
11/12/2018 Tham quan doanh nghiệp: Chia sẻ ứng dụng KAIZEN - cải tiến liên tục tại hệ thống Anh ngữ quốc tế AMES _ Hà Nội
30/11-9/12/2018 Huấn luyện chuyên viên phân tích dữ liệu theo chuẩn quốc tế
28/11 - 02/12/2018 Đào tạo Thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
14/11/2018 Hội thảo: Dữ liệu và nghề phân tích dữ liệu trong thời đại 4.0
16/11 - 24/11/2018 Khóa học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp
2-4/11/2018 Đào tạo Stata: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo
01/11/2018 Hội thảo "Các phương pháp đánh giá nhân sự hiện đại - Chia sẻ từ doanh nghiệp"
07/11 - 11/11/2018 Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
27/10 - 28/10/2018 Khoá học: Xây dựng Khung năng lực và Đánh giá năng lực
02/11 - 04/11/2018 Đào tạo Stata: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo
13/10 - 14/10/2018 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
8/10-30/10/2018 Đào tạo tin học chuẩn quốc tế
25/10/2018 Đào tạo tiếng Hàn
20/06 - 24/06/2018 Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
15 - 16/06/2018 Khóa học: Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực
25 - 27/05/2018 Khóa học: Đào tạo STATA Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo
09/06 - 23/06/2018 Khóa học: Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung
19/05 - 20/05/2018 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
16/06 - 17/06/2018 Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
19/05 - 20/05/2018  Khóa học : Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực
16/05 - 23/05 Khóa học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp
 25/05 - 29/05/2018 Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
11/04 - 15/04/2018  Khóa học: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự
 20/04 - 16/05/2018 Khóa học: Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung
04/05 - 09/05/2018 Khóa học: Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps
 16/05 - 23/05/2018 Khóa học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp
31/03 - 01/04/2018 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 24 -25/03/2018 Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
16 -18/03/2018 Khóa học: Xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS
25/02/2018 Thi thử THPT Quốc Gia 2018
19/01 -23/01/2018 Khóa học: Đào tạo Thư ký trợ lý giám đốc
27/01 - 03/02/2018 Khóa học: Ứng dụng BSC &KPI trong quản trị doanh nghiệp
20/01 - 21/01/2018 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
13/01 - 14/01/2018 Khóa học: Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực
05/01 - 07/01/2018 Khóa học: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS
10/01 - 14/01/2018 Khóa học: Đào tạo trợ lý, thư ký giám đốc chuyên nghiệp
16/12 - 21/12/2017 Khóa học: Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản trị Nhân sự
16/12 - 17/12/2017 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 16/12 - 17/12/2017 Khóa học: Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực
12/12-16/12/2017 Khóa học: Định lượng sự hài lòng của khách hàng
09/12 - 16/12/2017 Khóa học : Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp
09/12 -10/12/2017 Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
01/12 -03/12/2017 Khóa học: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS
22/11 - 26/11/2017  Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
29/11 - 03/12/2017  Khóa học: Bồi dưỡng năng lực tuyển dụng và đào tạo nhân sự
22/11-26/11/2017  Khóa học: Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps

15/11-22/11/2017

Khóa học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp

11/11 -12/11/2017

Khóa học: Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

04-05/11/2017

Khóa học tại Quảng Ninh: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp

25/10-06/11/2017

Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

25/10-29/10/2017

Khóa học: Bồi dưỡng năng lực tuyển dụng và đào tạo nhân sự

13/10-15/10/2017

Khóa học: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng Phần mềm SPSS

27/09-18/10/2017

Khóa học: Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung

30/09-01/10/2017

Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

22/09-23/09/2017

Khóa học: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

15/09-17/09/2017

Khóa học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp

23/08-06/9/2017

Khóa học: Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

23/08-27/08/2017

Khóa học: Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng Phần mềm SPSS

18/08-21/08/2017

Khóa học: Xây dựng lương thưởng theo phương pháp 3Ps

26/07 - 02/08/2017

Khoá học: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị Doanh nghiệp
26/07-30/07/2017 Khóa học: Xây dựng hệ thống lương thưởng theo phương pháp 3Ps
22/07 - 12/08/2017 Khóa học: Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung SMM
17/07/2017 Lớp ôn thi Tiếng anh THPT Quốc gia 2018
24-25/06/2017 Khoá học Xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực
22-23/06/2017 Khoá học Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
17/06/2017 Hội thảo Kinh nghiệm triển khai lương 3Ps: thành công - thất bại và cảnh báo rủi ro
06-07/05/17 Khóa học "Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp" - Cơ bản

10/05/17

Khóa học: Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp

19/05/17

Khóa học: Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp SMEs

20/05/17

Khóa học: Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực

27/05/17

Khóa học "Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp" - Nâng cao

09/06/17

Khóa học "Thư ký trợ lý Giám đốc chuyên nghiệp"

12/06/17

Kỹ năng "Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả"

19/06/17

Hội thảo ứng dụng KPI đối với doanh nghiệp nhỏ - giới thiệu phần mềm miễn phí trong KPI

26/06/17

Xây dựng hệ thống lương 3P

03/07/17

Ứng dụng BSC và KPI trong quản trị doanh nghiệp - Khóa cơ bản. 

10/07/17

Hội thảo quản lý cấp trung

17/07/17

Nâng cao năng lực quản trị Đội ngũ quản lý  cấp trung

24/07/17

Ứng dụng BSC và KPI trong quản trị doanh nghiệp - Khóa chi tiết

 

26/04/2017

Khóa học "Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp"

22/04/2017

Hội thảo "Chiến thắng tại điểm bán - củng cố lời hứa thương hiệu"

21/04/2017

Khóa học "Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - sử dụng bộ công cụ tích hợp"

10/04/2017 Khóa học "Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp" - Version 2017
10/04/2017 Khóa học "Xử lý và phân tích số liệu trong Báo cáo nghiên cứu định lượng bằng phần mềm SPSS"
05/04/2017 Khóa học "Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả"
29/03/2017 Khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự"
 25/03/2017  Hội thảo "Xây dựng và triển khai chiến lược cho các doanh nghiệp SME"
11-12/03/2017 Khóa học "Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp" - Nâng cao
04-05/03/2017 Khóa học "Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp" - Cơ bản
21/01/2017 Hội thảo "Phương pháp xây dựng Khung năng lực và bộ kiểm tra đánh giá nhân sự tại các DN SME"
11-12/01/2017 Khóa 20 "Chương trình nâng cao: Ứng dụng BSC-KPI trong quản trị doanh nghiệp"
24/12 Hội thảo "Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp"
21/12 Khóa đào tạo "Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả"
17/12 Khóa đào tạo "Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp"
14/12 Khóa đào tạo "Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS"
10-11/12 Khóa đào tạo "Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps"
26/11 Hội thảo "Phương pháp quản trị Đông - Tây và sự lựa chọn của doanh nghiệp Việt Nam"
26/11 Khóa đào tạo "Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả"
 24/11  Đào tạo "Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS"
16/11 Khóa đào tạo "Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp"
26/11 Khóa đào tạo "Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp"
08/11 Khóa đào tạo "Ứng dụng BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp"
29/10 Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung SMM"
26/10 Khóa đào tạo "Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự" - cơ bản & nâng cao
15/10 Hội thảo "Quản trị người ra đi: một cách giải bài toán biến động nhân sự"
24/09 Hội thảo "Quản trị công ty gia đình: những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tại Việt Nam"
25/09 Khóa đào tạo "Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả"
17/09 Khóa đào tạo: "Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS"
06/09 Khóa 23 - "Ứng dung BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp"
27/08 Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung"
26/08  Hội thảo "Ứng dụng bản đồ chiến lược để kiểm soát mục tiêu chiến lược"
19/08 Khóa "Đào tạo thư ký và trợ lý giám đốc chuyên nghiệp" tại Hà Nội
10/08 Đào tạo " Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung "
 03/08 Đào tạo "Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS"
 30/07 Tọa đàm: Phương pháp xây dựng, tổ chức và kiểm soát kế hoạch - thực tiễn từ cộng đồng iEIT.
23/07 Tọa đàm tháng 7 Cộng đồng iEIT
22,23/06 Đào tạo "Xây dựng hệ thống lương thưởng theo phương pháp 3Ps"
08&09/07 Khóa 22: Ứng dung BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp
06/07 Đào tạo phân tich số liệu bằng phần mềm SPSS
11/06 Hội thảo "3Ps - Xây dựng khung năng lực và thang bảng lương - Đào tạo và thu hút người tài"
19/05 Đào tạo thư ký vào trợ lý giám đốc chuyên nghiệp
20/05 Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS - khóa 21.
14/05 Ứng dụng 5S SOFT tại doanh nghiệp thương mại và dịch vụ
07/04

Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế (MOS) WORD 2010  

06/04

Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế (MOS) EXCEL 2010

11/04

Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế (MOS) POWERPOINT 2010

22/04

Khóa 21-HCM: Đào tạo "Ứng dụng BSC & KPI trong Quản trị doanh nghiệp - Giới thiệu phần mềm BSC & KPI bản quyền iEIT"

07/05

Khai giảng Chương trình đào tạo Cán bộ Quản lý cấp trung - Cơ bản & Nâng cao

23/03

Đào tạo lập kế hoạch và quản lý dự án bằng microsoft Project 2013

 

 

 

 

 

 

14.08.2015 Học & luyện thi chứng chỉ tin học MOS (Microsoft Office Specialist) Featured

Thứ tư, 10 Tháng 6 2015 01:06


Khoá 03:

Khóa 04:

Thời lượng:

Học phí:

 

 

 

 

Ưu đãi:

Thời gian

14/08/2015 WORD ( Tối 3 -5-7)

14/08/2015 EXCEL ( Tối 2 -4-6)

08 + 01  (buổi thực hành - 04 lần thi thử)

*1.750.000 VNĐ ( đã bao gôm 750.000 VNĐ chi phí thi

+ 04 lần thi thử + 01 buổi hỗ trợ kỹ năng thi) Áp dụng EXCEL

Và WORD

 *1.200.000 VNĐ ( đã bao gồm 750.000 VNĐ chi phí thi 

+ 04 lần thi thử + 01 buổi hỗ trợ kỹ năng thi) Áp dụng Powerpoint

Giảm 10-15% (chi tiết bên dưới)

18h-21h

NHẤN ĐỂ ĐĂNG KÝ

 XU HƯỚNG TIN HỌC VĂN PHÒNG 2015 - CHỨNG CHỈ MOS

Hai kỹ năng quan trọng nhất hiện nay là Ngoại ngữ và Tin học thường là điều kiện bắt buộc để nhà Tuyển dụng xác định các ứng viên phù hợp. Đối với Ngoại ngữ thì việc xác định trình độ của bạn khi ở phòng hồ sơ là điểm số các bài thi theo khung IETLS, TOEIC,… Còn tin học hiện tại có chứng chỉ MOS do Microsoft chứng nhận là một trong những tiêu chuẩn uy tín, được 144 quốc gia chấp nhận và là tiêu chuẩn tuyển dụng trên toàn thê giới.

Vậy MOS là gì?     Vì sao lại phải cần MOS?     Thi MOS có khó không?

Với mong muốn nâng cao vị thế cạnh tranh của nguồn nhân lực - Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế - Đại học Ngoại Thương triển khai chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ tin học MOS trong tháng 07.2015.

ƯU ĐIỂM ĐÀO TẠO TẠI IEIT

- Kiểm tra miễn phí trình độ của ban trên hệ thống Microsoft - bạn đã sử dụng bao nhiều % sức mạnh của OFFICE;

- Thời lượng đào tạo phù hợp với trình độ học viên, học viên được đào tạo đến khi nào đủ năng lực nhận được chứng chỉ quốc tế MOS;

- Phối hợp với IIG trong việc đánh giá chuẩn đầu ra khi học tại Viện; 

- Mục tiêu đào tạo giúp thí sinh đạt được trình độ MOS;

- Giảng viên là huấn luyện viên tin học đã có chứng chỉ quốc tế.

- Trợ giảng là sinh viên thuộc đội tuyển MOS tham gia thi quốc gia về tin học văn phòng.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7 thông qua hotline, teamview, facebook...

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

- Giảng viên là huấn luyện viên đã có chứng chỉ Master về MOS *

- Trợ giảng là sinh viên thuộc đội tuyển MOS tham gia thi quốc gia  về MOS.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

- Xây dựng mục tiêu và lộ trình học phù hợp cho từng học viên sau bài TEST đầu tiên.

- Giám sát, hỗ trợ học viên trong suốt quá trình tham gia học trên lớp lẫn ở nhà.

- Đảm bảo 100% học viên theo đúng lộ trình sẽ thi đạt chứng chỉ MOS ngay sau khóa học.

  (Cam kết đào tạo lại đến khi thi đạt MOS)

THỜI LƯỢNG VÀ HỌC PHÍ

-  1 Buổi kiểm tra trình độ đầu vào – xây dựng lộ trình đào tạo của học viên. (MIỄN PHÍ)

-  8 Buổi đào tạo tại trung tâm. (EXCEL hoặc WORD) - 06 buổi đào tạo với POWERPOINT

-  1 buổi tư vấn về kỹ năng thi MOS.

-  4 bài thi thử trực tuyến trên hệ thống MOS - Microsoft.

-   Học phí: 1.750.000 VNĐ/học viên (đã bao gồm chi phí 4 lần thi thử 180.000 VNĐ, và 35$ thi thật)

ƯU ĐÃI VỚI SINH VIÊN

- Nộp học phí trước 07 ngày giảm 10% học phí.

- Giảm 15% cho nhóm học sinh trên 3 người.

QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT

- Trở thành trợ giảng của chương trình nếu số điểm thi đạt trên 900 điểm.

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

hinh anh mos

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA 

HÌNH ẢNH KÝ KÉT HỢP ĐỒNG VỚI IIG VỀ PHẦN MỀM MOS

 ky ket IIG

1. Làm quen với Microsoft Word 2010

A. Tìm hiểu giao diện phần mềm

B. Các chế độ xem tài liệu

C. Soạn thảo văn bản

D. Lưu tài liệu

E. Chia sẻ tài liệu

F. Sử dụng trợ giúp

G. Tùy biến phần mềm

2. Biên tập tài liệu

A. Di chuyển và chọn văn bản

B. Hiệu chỉnh văn bản

C. Sử dụng Undo/Redo

D. Tìm và thay thế văn bản

3. Định dạng văn bản trong Word

A. Định dạng ký tự

B. Định dạng đoạn văn bản

C. Sử dụng tab

D. Sử dụng "Style"

E. Định dạng chỉ mục và liệt kê

F. Đường viền và đánh bóng

G. Quản lý định dạng

4. Chèn ký tự đặc biệt và đối tượng đồ họa

A. Chèn biểu tượng và ký hiệu đặc biệt

B. Thêm minh họa cho tài liệu

5. Bảng biểu trong Word 2010

A. Chèn một bảng

B. Điều chỉnh bảng

C. Định dạng bảng

D. Chuyển đổi giữa văn bản và bảng

6. Định dạng các trang tài liệu

A. Sử dụng viền trang và tô màu

B. Thêm hình mờ

C. Thêm tiêu đề đầu và tiêu đề chân trang

7. Kiểm duyệt tài liệu

A. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

B. Sử dụng từ điển đồng nghĩa

C. Sử dụng Comment

D. Tùy biến AutoCorrect

8. In tài liệu

A. Điều chỉnh bố cục bảng

B. Xem trước và thực hiện in

C. Fax tài liệu

9. Quản lý các phiên bản tài liệu

A. Tạo phiên bản cho tài liệu

B. Quản lý phiên bản của tài liệu

C. So sánh các phiên bản

10. Bảo mật cho tài liệu

A. Cập nhật thuộc tính của tài liệu

B. Loại bỏ các thông tin cá nhân

C. Hạn chế thao tác biên tập tài liệu

D. Thêm chữ ký điện tử cho tài liệu

E. Đặt mật khẩu cho tài liệu

F. Hạn chế việc truy xuất tài liệu

Khóa học MOS - POWERPOINT 2010 

1. Đặc điểm mới của PowerPoint 2010

A. Tạo, quản lý và cộng tác trên file PowerPoint

B. Nâng cao bản trình chiếu với video, hình ảnh và hoạt cảnh

C. Cung cấp và chia sẻ bản trình chiếu hiệu quả

2. Khám phá PowerPoint 2010

A. Làm quen với giao diện người dùng của PowerPoint 2010

B. Tạo và lưu bản trình chiếu

C. Mở, di chuyển và đóng file trình chiếu

D. Hiển thị file trình chiếu theo nhiều cách khác nhau

3. Làm việc với các Slide

A. Thêm và xóa các Slide

B. Thêm các Slide với nội dung đã có

C. Chia bản trình chiếu thành các vùng

D. Sắp xếp các Slide và các vùng

4. Làm việc với văn bản trong Slide

A. Nhập văn bản trong Placeholder

B. Thêm các ô văn bản

C. Chỉnh sửa văn bản

D. Chỉnh lại văn bản cho đúng và thay đổi kích thước văn bản khi nhập

E. Kiểm tra chính tả và chọn những từ tốt nhất

F. Tìm, thay thế văn bản và font

5. Định dạng Slide

A. Áp dụng Theme

B. Sử dụng dải màu sắc và dải font

C. Thay đổi nền Slide

D. Thay đổi giao diện của Placeholder

E. Thay đổi căn lề, khoảng trống, kích thước và giao diện của văn bản

6. Nâng cao giao diện trình chiếu bằng các thành phần trực quan đơn giản

A. Thêm hình ảnh và hình ClipArt

B. Thêm sơ đồ vào slide

C. Thêm biểu đồ vào slide

D. Vẽ hình trong slide

E. Thêm hiệu ứng dịch chuyển giữa các slide

7. Đánh giá và hoàn thiện bản trình chiếu

A. Thiết lập bản trình chiếu để đảm bảo cho buổi thuyết trình

B. Xem trước và in bản trình chiếu

C. Chuẩn bị ghi chú cho người trình bày và in vắn tắt nội dung thuyết trình

D. Hoàn tất bản trình chiếu

E. Cung cấp bản trình chiếu cho buổi thuyết trình

8. Thao tác với bảng trong PowerPoint

A. Thêm bảng vào slide

B. Định dạng bảng

C. Thêm và cập nhật các trang tính Excel trong PowerPoint

9. Hiệu chỉnh các thành phần trực quan

A. Chỉnh sửa ảnh trong PowerPoint

B. Tùy chỉnh sơ đồ trong PowerPoint

C. Định dạng biểu đồ trong PowerPoint

D. Sắp xếp thành các thành phần đồ họa

10. Thêm hoạt cảnh vào PowerPoint

A. Sử dụng các hoạt cảnh có sẵn trong PowerPoint

B. Tùy chỉnh các hiệu ứng hoạt cảnh

11. Thêm âm thanh và video vào bản trình chiếu

A. Thao tác với các file âm thanh trong slide

B. Thao tác với các file video trong slide

12. Chia sẻ và đánh giá bản trình chiếu

A. Làm việc trong môi trường cộng tác

B. Lưu bản trình chiếu theo các định dạng khác nhau

C. Gửi bản trình chiếu trực tiếp từ PowerPoint

D. Đặt mật khẩu bảo vệ bản trình chiếu

E. Thêm và đánh giá các chú thích

F. Trộn các phiên bản trình chiếu

13. Hoàn thiện bản trình chiếu cho buổi thuyết trình

A. Tùy chỉnh bản trình chiếu với các đối tượng người nghe khác nhau

B. Diễn tập thuyết trình

C. Chuẩn bị bản trình chiếu khi làm việc từ xa

D. Lưu bản trình chiếu thành định dạng video

14. Tùy chỉnh PowerPoint 

A. Thay đổi các thiết lập chương trình mặc định

B. Tùy chỉnh thanh Ribbon

C. Tùy chỉnh thanh cộng cụ Quick Access Toolbar

 Khóa học MOS - WORD Expert 2010 

Đây là khóa học nâng cao, yêu cầu đã học Khóa học MOS - WORD 2010. 

1. Quản trị nội dung liệt kê và chỉ mục

A. Sắp xếp nội dung liệt kê

B. Đặt lại các chỉ số

C. Tùy biến nội dung liệt kê

2. Tùy biến bảng và biểu đồ

A. Sắp xếp dữ liệu trong bảng

B. Điều khiển bố cục ô

C. Thực hiện tính trong bảng

D. Tạo biểu đồ

3. Tùy biến định dạng với Style và Theme

A. Tạo và điều chỉnh Style

B. Tạo Style cho nội dung bảng và liệt kê

C. Sử dụng Theme

4. Điều chỉnh hình ảnh

A. Điều chỉnh khuôn hình của ảnh

B. Thay đổi tính chất hình ảnh

C. Căn hình ảnh trên văn bản

D. Chèn và định dạng ảnh chụp màn hình

5. Tạo và tùy biến các đối tượng đồ họa

A. Tạo Text Box

B. Vẽ các hình khối

C. Tạo chữ nghệ thuật với WordArt

D. Sử dụng Drop Cap

E. Tạo hình minh họa phức tạp với SmartArt

6. Thêm tham chiếu và chú thích

A. Đánh dấu trang

B. Sử dụng chú thích chân trang

C. Thêm tiêu đề chú thích cho hình, bảng

D. Sử dụng tham chiếu chéo

E. Thêm trích dẫn và mục tham khảo

F. Sử dụng Hyperlinks

7. Làm việc với tài liệu dài

A. Chèn trang bìa

B. Thêm bảng chú dẫn

C. Thêm chỉ mục minh họa

D. Thêm chỉ mục tác giả

E. Thêm mục lục

F. Tạo tài liệu chủ

8. Thêm nội dung với QuickParts

A. Chèn khối nội dung

B. Tạo khối nội dung

C. Quản lý khối nội dung

D. Chèn thêm các trường với QuickParts

9. Điều khiển luồng văn bản

A. Luồng văn bản trong đoạn

B. Sử dụng dấu ngắt

C. Chia cột văn bản

D. Điều khiển luồng văn bản bằng Text Box

10. Tạo nhanh tài liệu sử dụng mẫu

A. Tạo tài liệu từ tập tin mẫu

B. Tạo tập tin tài liệu mẫu

11. Trộn thư

A. Sử dụng tính năng trộn thư

B. Trộn phong bì và nhãn

C. Tạo nguồn dữ liệu để trộn

 

 Chương trình đào tạo tin học WORD và EXCEL đã diễn ra trong tháng 7.2015

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ bảy, 27 Tháng 10 2018 21:34
Đánh giá bài này
(3 bình chọn)
Xem 10931 lần

Các khóa học đang diễn ra

Danh mục

mos-online

LUONG3P-01

bannerieit

Capture copy

 

KPIBCS-600x400-2 copy

 

học tin học văn phòng tại hà nội

nghiên cứu thị trường

banner slider 1

tai-lieu-mien-phi

Tạp chí - Số mới nhất

bia-tapchi

 
:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo giá trị từ tri thức!