Chương trình trọng tâm

vv1vv2vv3vv4vv5

Các bài báo của Viện iEIT đã được công bố Featured

Thứ hai, 28 Tháng 10 2013 16:35
Các bài báo của Viện iEIT đã được công bố:

TT

Tên bài báo

Nơi xuất bản

Nămxuất bản

Tác giả

1

Văn hoá với giao tiếp thương mại và tiêu dùng

Tạp chí Thương mại, số 13

1999

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

2

Vai trò của văn hoá trong đàm phán thương mại quốc tế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Kinh tế Ngoại thương, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

2001

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

3

Kinh tế Nga sau khủng hoảng

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP. HCM, số 143

2002

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

4

Một cách giải quyết các vướng mắc cơ bản trong quản lý tổ chức hiện đại

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP.HCM, số 144

2002

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

5

Một phương pháp nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp (Phần 1)

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP.HCM, số 145

2002

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

6

Một phương pháp nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp (Phần 2)

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP.HCM, số 146

2002

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

7

Cánh cửa văn hoá vào thị trường Italia

Thời báo Kinh tế Sài gòn, số17

2002

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

8

Định hướng phát triển các tổ chức kinh tế hiện đại (Phần 1)

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP.HCM, số 152

2003

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

9

Định hướng phát triển các tổ chức kinh tế hiện đại (Phần 2)

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP.HCM, số 153

2003

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

10

Quá trình phát triển lý thuyết tổ chức kinh tế hiện đại

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP.HCM, số 155

2003

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

11

Đàm phán với thương nhân theo Đạo Hồi ở Đông Nam Á

Thời báo Kinh tế Sài gòn, số11

2003

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

12

Phát triển học thuyết nho giáo trong tổ chức kinh tế hiện đại

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP.HCM, số 159

2004

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

13

Văn hoá kinh doanh Việt nam trong tiến trình hội nhập và đổi mới

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ hai

2004

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

14

Tăng trưởng kinh tế: Vấn đề không chỉ là con số

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP.HCM, số 181

2005

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

15

Văn hoá kinh doanh Việt Nam trong tiến trình hội nhập và đổi mới

Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 3

2005

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

16

Hiệu quả ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP-System): Lý thuyết và thực tiễn

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại. ĐH Ngoại thương, số 15-2006

2006

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

17

Kịch bản nào cho con đường hội nhập của chúng ta?

Tạp chí Phát triển Kinh tế. ĐHKT TP. HCM, số 186

2006

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

18

Trách nhiệm của người làm chính sách

Tạp chí Phát triển Kinh tế. ĐHKT TP. HCM, số 188

2006

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

19

Cội nguồn của sức mạnh cạnh tranh

Tạp chí Phát triển Kinh tế. ĐHKT TP. HCM, số 193

2006

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

20

Ảnh hưởng của văn hóa đến tiến trình hội nhập Việt Nam – ASEAN

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương số 23 -24

2006

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

21

Những vòng tròn đồng tâm (góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương, số 23

2007

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

22

Chất lượng giáo dục từ góc nhìn quản lý

Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 198

2007

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

23

Tư tưởng trọng tiền và nguy cơ tụt hậu của ngành dịch vụ Việt Nam

Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 203

2007

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

24

Kinh tế học tiến hóa: chìa khóa để dự báo sự phát triển kinh tế - kỹ thuật

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP. HCM, số 205

2007

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

25

Hiệp định thương mại Việt Mỹ: Bảy năm nhìn lại và nghĩ về kỹ năng đàm phán của các doanh nhân Việt Nam

Tạp chí Cộng sản, số 777

2007

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

26

Bàn về mô hình viện nghiên cứu kinh tế trong một trường đại học tiên tiến

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương, số 28

2008

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

27

Chu kỳ sống của công nghệ

Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐHKT TP. HCM, số 209

2008

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

28

Tầng công nghệ và chu kỳ phát triển kinh tế - kỹ thuật

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương, số 30

2008

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

29

Những vết nứt trên mặt thế giới phẳng

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương, số 36

2009

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

30

Kinh tế ngầm và vị trí của nó trong nền kinh tế quốc dân

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương, số 37

2009

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

31

Nhận diện các nhóm lợi ích trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 40

2010

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

32

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương, số 42

2010

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

33

Tìm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ da giầy của Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp, Bộ Công thương, số 41

2010

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

34

Bàn về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 46

2011

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

35

Đánh giá tác động của khu công nghiệp tới kinh tế xã hội vùng lân cận

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương, số 47

2011

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

36

Đặc điểm hành vi tiêu dùng của người Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Tạp chí Thông tin KHXH

2011

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

37

Ảnh hưởng của văn hóa đến đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam (trường hợp các doanh nghiệp Hàn Quốc)

Tạp chí Thông tin KHXH

2012

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

38

Impact of culture on strikes in Korean Enterprises in Vietnam,The ISBEE World Congress 2012

The ISBEE World Congress 2012 - Tradition and New Horizons: Towards the Virtue of Responsibility

2012

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

39

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến thương mại quốc tế của Hà Nội,

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 53

2012

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

40

“Tác động của khủng hoảng đến hoạt động XNK của Hà nội”

Tạp chí Thương mại số 14

2012

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

41

Impact of cultura on strike in foreign invested   country in Vietnam (case study in Korean’s companies),

Social Sciences Information Review,

2012

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

42

The impact of Culture on industrial action in Korean Enterprises in Vietnam

International Review of Korean Studies, volume 9, No1

2012

PGS. TS 
Nguyễn Hoàng Ánh

43

Một số gợi ý để hoàn thiện quá trình hoạch định chính sách nông nghiệp, nông thôn hiện nay

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 51

2012

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

44

Nguyên tắc nào để tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 53

2012

PGS. TS 
Nguyễn Văn Minh

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ sáu, 01 Tháng 11 2013 15:02
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem 3791 lần

Danh mục

mos-online

LUONG3P-01

bannerieit

Capture copy

 

KPIBCS-600x400-2 copy

 

học tin học văn phòng tại hà nội

nghiên cứu thị trường

banner slider 1

tai-lieu-mien-phi

Tạp chí - Số mới nhất

bia-tapchi

 
:

Về chúng tôi

Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối  đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Slogan: Kiến tạo giá trị từ tri thức!