In trang này

Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của 45 Doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam

Thứ hai, 22 Tháng 10 2018 08:28
Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của 45 Doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam trân trọng giới thiệu ấn bản thứ hai của "Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp (TRAC)", được thực hiện với sự tài trợ của tổ chức Oxfam tại Việt Nam.

 

Trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ phương pháp nghiên cứu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Báo cáo TRAC Việt Nam 2018 là một báo cáo đánh giá độc lập các thông tin công khai trên các trang điện tử của doanh nghiệp. Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, bất kể lĩnh vực hoạt động hay cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp. Báo cáo xem xét mức độ thông tin được doanh nghiệp công bố liên quan đến chương trình phòng, chống tham nhũng; thông tin về cấu trúc sở hữu và các thông tin tài chính cơ bản tại từng quốc gia nơi doanh nghiệp hoạt động.

 

Nhóm doanh nghiệp được khảo sát bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. 18 trong số các doanh nghiệp này đã xuất hiện trong Báo cáo TRAC Việt Nam 2017.

 

Tải báo cáo tại đây

 

Nguồn: TRAC VIET NAM 2018

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ hai, 22 Tháng 10 2018 09:06
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem 1899 lần

Bài liên quan: